การนำเข้า / ส่งออกสินค้าออร์แกนิคไปอังกฤษ

สรุปขั้นตอนการนำข้า/ส่งออกสินค้าออร์แกนิคไปอังกฤษ

จากการที่อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป ทำให้อังกฤษต้องจัดทำระเบียบการส่งออก/นำเข้าสินค้าออร์แกนิคใหม่ ทาง Department for Environment Food & Rural Affairs ของอังกฤษ ได้ประกาศระเบียบใหม่ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 โดยในระเบียบใหม่นี้ มีขั้นตอนการดำเนินงานโดยสรุปดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

* วิธีการกรอก GB Certificate of Inspection

* ขั้นตอนการนำเข้าสินค้่าเกษตรอินทรีย์

* คำถามที่พบบ่อย

* ตัวอย่างเอกสาร GB Certificate of Inspection