แจ้งข่าวเอกสารใบรับรองปลอม

เอกสารที่ปรากฎอยู่ในประกาศนี้เป็นเอกสารปลอมแปลง และมีการใช้เพื่อหลอกหลวงผู้อื่น ทาง มกท. จึงแจ้งเตือนระวังมายังผู้ประกอบการทุกท่าน ก่อนจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ปลอมแปลงต่อไป
ผู้ประกอบการทุกท่านที่ต้องการซื้อวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ควรตรวจสอบเอกสารที่ได้รับกับหน่วยตรวจรับรองก่อนการตัดสินใจซื้อ


สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
23 มกราคม 2562