ใหม่!! bioC เว็บไซท์ตรวจสอบข้อมูลการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทั่วโลก

 
Screenshot-2017-10-11 BioC – BioC(1)
Screenshot-2017-10-11 BioC – Search for operator
Screenshot-2017-10-11 bioC, the Directory of Certified Organic Operators Grows to over 70,000 Certificates Online IFOAM
ใหม่!!! ทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ ในการตรวจสอบข้อมูลการรับรองมาตรฐานของผู้ส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ก่อนตัดสินใจซื้อ
โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ bioc.info ( Global Organic Certification Directory )
bioC เกิดจากความร่วมมือระหว่างสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) และหน่วยตรวจรับรองจากทั่วโลก
เป็นแพลตฟอร์มไดเรคทอรี่ที่รวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ที่เริ่มเปิดใช้เมื่อต้นปี 2016 ที่ผ่านมา
ในขณะนี้มีข้อมูลผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์กว่า 70,000 รายทั่วโลก โดยข้อมูลเหล่านี้มาจากการตรวจสอบดูแลจากหน่วยงานรับรอง (certification body) โดยตรง จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา