สวัสดีปีใหม่ 2563

ส.ค.ส ปีใหม่ ๒๕๖๓ “หนูนากับรวงข้าวสีทอง”

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 ขออำนวยพรให้ผู้ประกอบการทุกท่านและครอบครัว 
มีความสุขสดชื่นจงมาสู่ท่านทั้งกายและใจ ก้าวอย่างมั่นคงต่อไปบนเส้นทางเกษตรอินทรีย์ 

สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึง 1 มกราคม 2563 เปิดทำการในวันที่ 2 มกราคม 2563 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน