ประชาสัมพันธ์: CFIA ประกาศมาตรฐานใหม่ “มาตรฐานสัตว์น้ำอินทรีย์ (Organic Aquaculture Standard)”

The Canadian Food Inspection Agency หรือ CFIA ซึ่งเป็นหน่วยงานทำหน้าที่ตรวจสอบด้านอาหารของประเทศแคนาดา ได้ประกาศมาตรฐานสัตว์น้ำอินทรีย์ (Organic Aquaculture Standard) โดยมาตรฐานนี้จะถูกใช้ตั้งแต่ 15 มกราคม 2564 ซึ่งทางเราได้นำข้อมูลมาเผยแพร่เพื่อให้ผู้ประกอบการของ ACT. และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับมาตรฐานสัตว์น้ำอินทรีย์ได้ไปอ่านข้อมูลและหาความรู้ใหม่ๆ กัน ได้ ที่นี่