นโยบายเรื่อง ขั้นตอนการดำเนินงานตรวจในช่วงที่มีการระบาดของโรคระบาด 

สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
บริษัท เอซีที ออร์แกนิค จำกัด

 

ขอประกาศนโยบายเรื่อง ขั้นตอนการดำเนินงานตรวจในช่วงที่มีการระบาดของโรคระบาด

เพื่อให้บริการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้แก่ผู้ประกอบการได้อย่างต่อเนื่อง ในช่วงสถานการณ์ได้อย่างต่อเนื่องการระบุาดของโรค COVID-19 โดยเฉพาะ ในกรณีที่ผู้ประกอบการพบปัญหาการติดเชื้อ หรือ การเดินทางเพื่อไปตรวจถูกจำกัด

CLICK >> นโยบายเรื่อง ขั้นตอนการดำเนินงานตรวจในช่วงที่มีการระบาดของโรคระบาด