สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประจำ

สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ บริษัท เอซีทีออร์แกนิค จำกัด ดำเนินธุรกิจบริการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล มีความต้องการบุคลากรประจำมาร่วมงานเพื่อสนับสนุนวิถีเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย และต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน ในปี พ.ศ. 2562 ทาง มกท. เปิดรับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประจำ 2 ตำแหน่ง มีรายละเอียดดังนี้

ภารกิจ 1.  ทำงานเกี่ยวกับข้อมูลของสำนักงาน

2. เป็นผู้ตรวจการประกอบการเกษตรอินทรีย์

คุณสมบัติทั่วไป 1.  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

     ♦   สายวิทยาศาสตร์การเกษตร

     ♦   อุตสาหกรรมอาหาร

     ♦   อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

     ♦   สายวิทยาศาสตร์ อื่นๆ ที่เกียวข้อง

2. จบใหม่ หรือ มีประสบการณ์แล้ว ก็สามารถทำงานได้

3. รักการเดินทาง สามารถไปทำงาน และพักค้างคืนที่ต่างจังหวัดได้

     (เช่น ในชุมชนทำการเกษตร )

คุณสมบัติพิเศษ ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (พูด-อ่าน-เขียน) หรือภาษาอื่นๆ ในอาเซี่ยน
อัตราค่าตอบแทน

สวัสดิการ

 ♦    15,000 – 18,000 บาท ขึ้นอยู่กับศักยภาพและการเรียนรู้งานของผู้สมัคร

 ♦    ประกันสังคม และประกันอุบัติเหตุ

เอกสารประกอบการสมัคร 1. ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา การทำงาน และอื่นๆ

2. สำเนาวุฒิการศึกษา และสำเนาบัตรประชาชน

3. ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกียวข้อง

ช่องทางการสมัคร  ส่งเอกสารได้ที่ ที่อยู่อีเมลด้านล่างนี้

sumneangact@gmail.cominfo@actorganic-cert.or.th

ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มกราคม พ.ศ. 2562

นัดสัมภาษณ์ และแจ้งผล ภายใน 28  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เริ่มงาน 1 มีนาคม พ.ศ. 2562