มกท.ขอเชิญชวนร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแขวงอัตตปือและแขวงจำปาสัก (ปิดรับบริจาคแล้ว)

 

ด้วยเมื่อวันที่ 24 ก.ค.2561 เกิดเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน เซน้ำน้อย ในลาวแตก เกิดสภาวะน้ำท่วมหนักอย่างกระทันหันในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่งผลให้กว่า 4,000 ครอบครัว (บางตัวเลขระบุว่ากว่า 6,600 ครอบครัว) ต้องสูญเสียบ้านเรือนและทรัพย์สินเนื่องจากถูกน้ำท่วม รายงานพบผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 26 ราย และสูญหายยังไม่ทราบจำนวน

มีหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมอย่างน้อยเจ็ดแห่งประกอบด้วย บ้านท่าบก หินลาด สมอใต้ ท่าแสงจัน ท่าหินใต้ ท่าบก ท่าม่วง เขต สนามชัย แขวงอัตตะปือ
ชาวบ้านจำนวนมากเหล่านี้ได้ถูกอพยพมาที่อยู่ใหม่ก่อนหน้านี้ หรือที่ผ่านมาได้รับผลกระทบด้านการทำมาหากินเนื่องจากการก่อสร้างเขื่อน มาในคราวนี้ยังต้องได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวง ต้องสูญเสียบ้านเรือน ทรัพย์สิน และชีวิตของสมาชิกในครอบครัวไป

ทางมูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จึงร่วมกับ สหกรณ์ผู้ผลิตกาแฟเขตพูเพียงบอละเวน (Bolaven Plateau Coffee Producers Cooperative – CPC) ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแขวงอัตตปือและแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ซึ่งทาง มกท.จะทำการรวบรวมและส่งต่อเงินบริจาคไปยังสหกรณ์ผู้ผลิตกาแฟเขตพูเพียงบอละเลน เพื่อสนับสนุนการดำเนินการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่โดยตรง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สำเนียง ราบุรี  ผู้จัดการสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

25 ก.ค. 2561

ช่องทางการรับบริจาค
ปิดรับบริจาคแล้ว

โทร. 02-9526677  อีเมล info@actorganic-cert.or.th