IFOAM เผยแพร่รายงานประจำปี 2016

“2016 เป็นปีที่ร้อนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ เกิดภัยแล้งที่เลวร้ายที่สุดในรอบ 70 ปีในหลายประเทศในแอฟริกาใต้แถบทะเลทรายซาฮารา และเกิดสภาวะอากาศรุนแรงขึ้นทั่วโลก  นอกจากนี้ยังเป็นปีของการตัดสินใจภาคการเมืองที่ไม่สมเหตุสมผล ความพยายามที่จะผสานบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง และการพัฒนาเทคนิคการผสมพันธุ์จีเอ็มโอใหม่ ๆ  นี่เป็นเพียงไม่กี่ตัวอย่างเท่านั้น ที่ตอกย้ำความจำเป็นในการต่อสู้เพื่อคุณค่าของเกษตรอินทรีย์

ในทางตรงกันข้าม ภาคส่วนของเกษตรอินทรีย์ยังคงเป็นลำแสงแห่งความหวัง สภาสหภาพยุโรปได้ตีพิมพ์รายงานเรื่อง “ ความเกี่ยวข้องของอาหารออแกนิคและเกษตรอินทรีย์ต่อสุขภาพมนุษย์” ซึ่งเน้นย้ำประโยชน์อันหลากหลายในการบริโภคอาหารออแกนิค  นอกจากนี้จากตัวเลขล่าสุด ชี้ให้เห็นว่าภาคเกษตรอินทรีย์กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันโลกมีพื้นที่อินทรีย์ที่ได้รับการรับรองเกษตรอินทรีย์ถึง 50.9 ล้านเฮกตาร์ และตลาดสินค้าอินทรีย์มีมูลค่าถึง 80 พันล้านดอลล่าร์

17 ประเทศได้ให้สัตยาบันการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืน – และความสำเร็จของการส่งเสริมคือเกิดขบวนการเคลื่อนไหวที่มีจุดหมายร่วมกัน เหมือนดังขบวนการเกษตรอินทรีย์นานาชาติ

 

รัฐบาลฝรั่งเศสได้ริเริ่มการใช้ “4 ต่อ 1000” ในการเพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากดิน เพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อน

ความปลอดภัยของไกลโฟเสต ยาฆ่าแมลงที่ถูกใช้มากที่สุดในโลกกำลังถูกตั้งคำถามจากหลายประเทศที่ยกเลิกการใช้และหลายประเทศห้ามใช้อย่างเข้มงวด ประเทศสหภาพยุโรปมีมติเอกฉันท์งดใช้เป็นเวลา 15 ปี

ปฏิบัติการ “ศาลตัดสินมอนซานโต” (The Monsanto Tribunal 2017) ที่เมืองเบอร์ลินเป็นการประท้วงอุตสาหกรรมการเกษตรที่สร้างความสูญเสียต่อของทรัพยากรธรรมชาติสัตว์และชุมชนเกษตรกรรม และ IFOAM – Organics International เป็นส่วนหนึ่งที่เข้าร่วมและเตือนให้โลกตระหนักว่าการเกษตรที่ยั่งยืนต้องตั้งอยู่บนหลักการของเกษตรอินทรีย์”

นี่คือส่วนหนึ่งของบทนำรายงานประจำปีของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ ปี 2016 ภายใต้ชื่อ ‘Powered by People’ เนื่องจากเป็นปีที่เกิดพลังความร่วมมือของประชาชนภาคส่วนต่างๆ ทั่วโลก ที่ร่วมกันขับเคลื่อนขบวนการเกษตรอินทรีย์ไปสู่เป้าหมายความยั่งยืนในการทำเกษตรกรรมและระบบการผลิตอาหารทั่วโลก

Leading Change, Organically! คือคำประกาศพันธมิตรใหม่ของ IFOAM –Organics International ตามมาด้วยแนวคิด Organic 3.0 และพันธกิจนี้จะสำเร็จได้ด้วยมือเราทุกคน เริ่มได้ด้วยการเรียนรู้การเติบโตของขบวนการเกษตรอินทรีย์ในระดับนานาชาติจากรายงานประจำปีฉบับนี้

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ http://www.ifoam.bio/sites/default/files/annual_report_2016.pdf