เกษตรอินทรีย์ คือ ระบบการผลิตที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของสุขภาพดิน ระบบนิเวศ และผู้คน

หลักการเกษตรอินทรีย์ประกอบด้วยหลักการ 4 ข้อสำคัญ คือสุขภาพ, นิเวศวิทยา, ความเป็นธรรม, และการดูแลเอาใจใส่

มกท. เป็นหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์เอกชนรายแรกในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์สากล

โปรแกรมการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

เอซีที ออร์แกนิค ให้บริการตรวจรับรองการผลิตเกษตรอินทรีย์หลากหลายประเภทตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศที่เหมาะสมกับประเภทผลิตภัณฑ์ และตลาดเป้าหมายในการส่งออกของคุณ บริการด้านการตรวจรับรองของ มกท. ประกอบด้วยโปรแกรม IFOAMEU ,   COR และโปรแกรมภายในประเทศ ACT

ประเภทการผลิต

เอซีที ออร์แกนิค มุ่งมั่นที่จะตอบสนองการบริการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมประเภทการประกอบการของลูกค้า โดยปัจจุบันให้การรับรอง 9 ประเภทตามลักษณะการผลิตและการประกอบการ โปรดเลือกประเภทการประกอบการของท่านเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์