เกษตรอินทรีย์ คือ ระบบการผลิตที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของสุขภาพดิน ระบบนิเวศ และผู้คน

หลักการเกษตรอินทรีย์ประกอบด้วยหลักการ 4 ข้อสำคัญ คือสุขภาพ, นิเวศวิทยา, ความเป็นธรรม, และการดูแลเอาใจใส่

มกท. เป็นหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์เอกชนรายแรกในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์สากล

โปรแกรมการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

มกท. ให้บริการตรวจรับรองการผลิตเกษตรอินทรีย์หลากหลายประเภทตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศที่เหมาะสมกับประเภทผลิตภัณฑ์ และตลาดเป้าหมายในการส่งออกของคุณ บริการด้านการตรวจรับรองของ มกท. ประกอบด้วย ACT-IFOAM ProgramACT-EU Program ,   US-CANADA Program  และโปรแกรมภายในประเทศ ACT-Program

ประเภทการสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

มกท.มุ่งมั่นที่จะตอบสนองการบริการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมประเภทการประกอบการของลูกค้า โดยปัจจุบันให้การรับรอง 9 ประเภทตามลักษณะการผลิตและการประกอบการ โปรดเลือกประเภทการประกอบการของท่านเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์

การผลิตพืช การแปรรูป บรรจุ จัดจำหน่าย ปัจจัยการผลิตเพื่อการค้า
ผลผลิตจากป่าและพื้นที่ธรรมชาติ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเลี้ยงผึ้ง
การเลี้ยงสัตว์ รายการอาหารอินทรีย์ การรับรองแบบกลุ่ม
>> ศึกษาขั้นตอนการสมัครขอรับรอง <<
คลิ๊กเพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับชุดใบสมัคร
>>แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์สมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์<<