มกท.ส่งความสุขปีใหม่ 2562

ขอความสุขสดชื่นเป็นของทุกท่านตลอดปีใหม่ ๒๕๖๒
ร่วมกับ มกท. สร้างสรรค์และก้าวเดินบนเส้นทางเกษตรอินทรีย์ต่อไป

สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ – บริษัท เอซีทีออร์แกนิค จำกัด