ด่วน มกท.ได้รับแจ้งการปลอมแปลงใบรับรอง (ก.ค. 2561)

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2561  มกท.ได้ตรวจสอบพบว่ามีผู้ปลอมแปลงเอกสารใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ มกท. และนำไปแอบอ้างในการขายสินค้า  ซึ่งทางบริษัทผู้ซื้อในต่างประเทศได้แจ้งมายัง มกท.เพื่อตรวจสอบเอกสารก่อนจะมีการซื้อขาย ซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องในการยืนยันความแน่ใจในการซื้อขายวัตถุดิบหรือสินค้าอินทรีย์ 
ทั้งนี้ ทาง มกท. จึงแจ้งข่าวมาเพื่อให้ผู้ประกอบการพึงระวังการไม่ควรส่งไฟล์ใบรับรองที่มีขนาดใหญ่ ไม่ส่งสำเนาเอกสารรับรองโดยไม่มีข้อความกำกับ หรือการลงไฟล์รูปใบรับรองลงในเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ อาจเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพนำไปใช้ได้