แจ้งวันหยุดทำการ บจก. เอซีทีออร์แกนิค วันที่ 10-16 ต.ค. 2561

เรียน ท่านผู้ประกอบการทุกท่าน

สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ บริษัท เอซีทีออร์แกนิค จำกัด  และมูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ขอแจ้งประกาศวันหยุดเนื่องจากทางสำนักงานมีโปรแกรมศึกษาดูงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจ ในช่วงวันจันทร์ที่ 10 – วันอาทิตย์ 16 ต.ค. พ.ศ.2561  จึงกำหนดให้ช่วงวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการ

ทางมกท.ต้องขออภัยในความไม่สะดวก หากมีข้อติดต่อภาระงานสำคัญขอให้ติดต่อภายในวันที่ 9 ต.ค. นี้

และในช่วงเวลาปิดทำการ ทุกท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางที่อยู่อีเมล info@actorganic-cert.or.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สำเนียง ราบุรี

ผู้จัดการบริษัท เอซีที ออร์แกนิค จำกัด