มกท. ขอแจ้งปิดทำการวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2562

 เนื่องจากทางสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ได้จัดให้มีกิจกรรมการอบรมสัมมนาผู้ตรวจมกท. ประจำปี เพื่ออัพเดตข้อมูลข่าวสารด้านการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจ มกท. โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปี 2562 นี้ได้มีกำหนดการจัดกิจกรรมในวันที่ 28-31 มีนาคม 2562 ที่จะถึงนี้

ทาง มกท. จึงขอประกาศปิดทำการในวันเวลาดังกล่าว (พฤหัสบดีที่ 28 และศุกร์ที่ 30 มีนาคม) และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

หากมีความจำเป็นต้องติดต่อในวันเวลาดังกล่าว กรุณาติดต่อได้ที่ที่อยู่อีเมล info@actorganic-cert.or.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

บริษัท เอซีทีออร์แกนิค จำกัด