การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

เอซีที ออร์แกนิค ให้บริการตรวจรับรองการผลิตเกษตรอินทรีย์หลากหลายประเภทตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศที่เหมาะสมกับประเภทผลิตภัณฑ์ และตลาดเป้าหมายในการส่งออกของคุณ บริการด้านการตรวจรับรองของ มกท. ประกอบด้วย โปรแกรม IFOAMEU ,   COR และโปรแกรมภายในประเทศ ACT

ประเภทการสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

เอซีที ออร์แกนิค ให้บริการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แตกต่างกันไปครอบคลุมกิจกรรมการผลิต 9 ประเภท ได้แก่ การผลิตพืช, การแปรรูปและการจัดการ, ปัจจัยการผลิตเพื่อการค้า การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่าและพื้นที่ธรรมชาติ, การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, การเลี้ยงผึ้ง, ปศุสัตว์, เมนูอาหารอินทรีย์และการรับรองแบบกลุ่ม โดยแต่ละประเภทจะได้รับรองแต่ละโปรแกรมข้างต้นแตกต่างกัน แต่ไม่ใช่ทั้งหมด คลิกที่รายการด้านล่างเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทการผลิตที่คุณสนใจและดูว่ามีการรับรองโปรแกรมใดบ้าง

>> ศึกษาขั้นตอนการสมัครขอรับรอง <<
คลิ๊กเพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับชุดใบสมัคร
>>แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์สมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์<<