ผู้ประกอบการเพื่อการเลี้ยงผึ้งอินทรีย์

ขอบข่ายการเลี้ยงผึ้ง

ผู้ขอการรับรองอาจเป็นเจ้าของฟาร์มเอง หรือมีกลุ่มผู้ผลิตที่เลี้ยงผึ้งให้ การเลี้ยงผึ้งเกษตรอินทรีย์ที่ มกท. ให้การรับรองครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์จากผึ้งทุกชนิด คือ น้ำผึ้ง เกสรจากผึ้ง ไขผึ้ง

ในการขอรับรองการเลี้ยงผึ้งนี้ ผู้สมัครสามารถขอการรับรองการแปรรูปในระดับครัวเรือนและการการบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ร่วมกันไปด้วย แต่ผลผลิตที่ใช้ในการแปรรูปและการบรรจุเพื่อจำหน่ายจะต้องเป็นผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของตัวเอง

ระบบมาตรฐานที่ มกท. สามารถให้บริการรับรองการเลี้ยงผึ้ง คือ

* เกษตรอินทรีย์ IFOAM

* เกษตรอินทรีย์ มกท.

เอกสารในการสมัครขอรับรอง

ใบสมัครและสัญญาข้อตกลง (221FM)

–  แผนการผลิตเกษตรอินทรีย์ (การเลี้ยงผึ้ง)(236FM-1)

– แผนผังฟาร์มอินทรีย์ที่ต้องการขอรับรองทุกฟาร์ม โดยระบุรายละเอียดจุดอ้างอิงต่างๆ ภายในฟาร์ม เช่น เช่น   ที่วางรังผึ้ง, แปลงที่ปลูกพืชอาหารผึ้ง, บ้านพัก, โรงเก็บปัจจัยการผลิต เป็นต้น

– แผนที่เดินทาง

– สำเนาบัตรประชาชน (กรณีที่ขอรับรองในนามบุคคล)

– สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และภพ.20 (กรณีที่ขอรับรองในนามบริษัท)

คลิ๊กเพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับชุดใบสมัคร

>>แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์สมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์<<

 

กลับสู่หน้า การสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์