มกท.ปิดทำการ 12-16 เม.ย. เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ขอสวัสดีวันปีใหม่ไทยมายังเกษตรกร – ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคทุกท่าน

ขอความชุ่มเย็น รุ่งเรืองมาสู่ทุกท่านในปีนี้และตลอดไป

และทางมกท. แจ้งปิดทำการเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๑๒-๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

แล้วพบกันใหม่ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ – บริษัท เอซีทีออร์แกนิค จำกัด