แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของ มกท. ประจำปี 2561

เรียน ผู้ประกอบการ มกท. ทุกท่าน

สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์, บริษัท เอซีทีออร์แกนิค จำกัด ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของ มกท. ประจำปี 2561

โดยแบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกับ มกท. และข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของเราให้ดียิ่งขึ้น
จึงเรียนขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการทุกท่านในการตอบแบบสอบถามนี้ โดยท่านสามารถเข้าไปตอบแบบสอบถามได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
ท่านสามารถตอบกลับแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
หากท่านมีข้อสอบถามใดๆ สามารถติดต่อทางที่อยู่อีเมล info@actorganic-cert.or.th

ขอบคุณสำหรับทุกความเห็นจากท่าน