108 คำถามยอดฮิต

คำถาม-คำตอบข้างล่างนี้ รวบรวมจากคำถามที่มีผู้สอบถามเข้ามาที่ มกท. เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ
ถ้าท่านมีคำถามอื่นที่ยังไม่มีคำตอบ สามารถส่งอีเมล์เข้ามาถามเราได้ที่ [อีเมล์]

มาตรฐาน

ระยะปรับเปลี่ยน

การตรวจรับรอง

Checklist การสมัคร

กระบวนการตรวจสอบรับรองกับ มกท. ต้องเอาผลผลิตวิเคราะห์หาสารเคมีหรือไม่

การขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มีขั้นตอนอย่างไร
ขอลดระยะปรับเปลี่ยน โปรแกรมแคนาดา-สหรัฐอเมริกา
ทำอย่างไรถึงจะผ่านการรับรองจาก มกท.
ไม่มีฟาร์มเป็นของตัวเอง (หรือไม่ได้ทำการผลิตเอง) แต่ได้ว่าจ้างเกษตรกรให้ทำการผลิต (ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เก็บผลผลิตจากป่า) ให้ จะสามารถขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้หรือไม่

การใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์

จะรู้อย่างไรว่าตราที่ติดอยู่บนฉลากนั้น เป็นตราที่ได้มาจากการรับรองมาตรฐานอินทรีย์อย่างถูกต้อง หรือแค่ไปเอาตรามาใช้ โดยไม่ได้ทำตามมาตรฐานอย่างแท้จริง

ถ้าได้รับการรับรองจาก มกท. แล้ว จะใช้ตราอะไรได้บ้าง
ทำอย่างไรจึงจะใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์ได้
ยุโรปไม่อนุญาตให้ใช้คำ '100% organic'
สามารถขอใช้ตรา มกท. บนป้ายประชาสัมพันธ์ ที่หน้าฟาร์ม (สถานที่ประกอบการ) ที่ได้รับการรับรองแล้ว ได้หรือไม่

การส่งออก

การส่งออกผลผลิตเกษตรอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยนไปสหภาพยุโรป
การส่งออกไปยังยุโรป ไม่จำเป็นต้องทำเรื่องขออนุญาตนำเข้าแล้วใช่หรือไม่
การออก Transaction Certificate กรณีที่ลูกค้าผู้นำเข้าในยุโรปได้รับการรับรองจากหน่วยตรวจรับรองในยุโรปอยู่แล้ว ยังจำเป็นต้องใช้ Transaction Certificate อีกหรือไม่ ใครจะเป็นผู้ขอและออกเอกสารดังกล่าว?
บริษัทที่ขอรับรองอยู่ในประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐาน EU จาก มกท. สามารถใช้ตรารับรอง USDA ภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศ EU และสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่
ลูกค้าต้องการขอรับรองปลาอินทรีย์ส่งออกไปยุโรป สหรัฐอเมริกา จีน และฮ่องกง เป็นปลาที่เลี้ยงได้ทั้งในน้ำจืดและน้้ำทะเล มกท. ให้การรับรองมาตรฐานสัตว์น้ำเพื่อส่งไปขายที่ยุโรปและสหรัฐฯ ได้หรือไม่
สินค้าได้รับรองจาก มกท. สามารถส่งออกไปยังประเทศไหนได้บ้าง

ระยะเวลา-ค่าใช้จ่าย

การตรวจรับรองใช้เวลานานเท่าไหร่จึงจะทราบผล

ปัจจัยการผลิต

จุลินทรีย์บาซิลลัส (Bacillus sp.)

น้ำอามิ (น้ำเหลือทิ้งจากการผลิตผงชูรส) และกากตะกอนจากโรงงานผงชูรส

ไคติน, ไคโตซาน