ผู้ประกอบการที่สิ้นสุดสถานะการรับรองกับ มกท. ปี 2561 (อัพเดต เดือนสิงหาคม)

เดือนมกราคม 2561– เดือนสิงหาคม 2561

รหัสผู้ประกอบการ ชื่อผู้ประกอบการ มาตรฐาน

การประกอบการ

ที่ยกเลิกการรับรอง

วันที่สิ้นสุด

การรับรอง

034155OC บจก.นวัตกรรมชาวบ้าน • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme

• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008

• มาตรฐานแคนาดา CAN/CGSB 32.310 and CAN/CGSB 32.311 โดย Canada Organic Regime (COR) และเป็นไปตามข้อตกลงความเทียบเท่ากันระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

การผลิตพืช

30 ส.ค. 61

075260OC คุณแอ๊ด วรรณแก้ว • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 30 ส.ค. 61
075460OC คุณสมพร วงค์แสง • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 30 ส.ค. 61
035356OC บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme ปัจจัยการผลิตเพื่อการค้า 14 ส.ค. 61
035356OC บจก. ล่ำสูง (ประเทศไทย) • มาตรฐานแคนาดา CAN/CGSB 32.310 and CAN/CGSB 32.311 โดย Canada Organic Regime (COR) และเป็นไปตามข้อตกลงความเทียบเท่ากันระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา การแปรรูป 14 ส.ค. 61
072760 OC  กลุ่มนวัตกรรมข้าวอินทรีย์ เมืองน้ำดำ • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 14 ส.ค. 61
072860  OC กลุ่มอินทรย์ กส.5พลัง • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 14 ส.ค. 61
072960OC กลุ่มนวัตกรรมข้าวอินทรีย์ (ดอนจาน) • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 14 ส.ค. 61
073060OC กลุ่มข้าวผู้ไทย • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 14 ส.ค. 61
072360OC Young Smart Farmer Trang • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 14 ส.ค. 61
072460OC วิสาหกิจชุมชนฅนเกษตรรุ่นใหม่ สุราษฎร์ธานี • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 14 ส.ค. 61
061359OC กลุ่มชุมชนเป็นสุขป่าละอู • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 14 ส.ค. 61
049757OC น.ส.พัทธนันท์ พุทธรักษา • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 16 ส.ค. 61
028754OC บริษัท อารมณ์ดีฟาร์ม จำกัด • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 10 ส.ค. 61
069059OC Al Barokah Grower Group • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008 การผลิตพืช 22 ก.ค.61
051257OC บริษัท ชาวบ้าน ออร์แกนิก จำกัด • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme  การผลิตพืช 8 ก.ค. 2561
073260OC บริษัท มารุชู บุซซัน (ประเทศไทย) จำกัด • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme  การผลิตพืช 3 ก.ค. 2561
064859OC บริษัท โปร เนเชอรัล ฟู้ดส์ • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme กลุ่มผู้ผลิต / การผลิตพืช 28 มิ.ย. 2561
060858OC

บริษัท เดอะเกรทเวอจิ้นโคโคนัทออยล์ จำกัด

• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme

• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008

• มาตรฐานแคนาดา CAN/CGSB 32.310 and CAN/CGSB 32.311 โดย Canada Organic Regime (COR) และเป็นไปตามข้อตกลงความเทียบเท่ากันระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

กลุ่มผู้ผลิต/การแปรรูป 15 มิ.ย. 2561
056358OC

นายอาคม สุนโรฐยาน

• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme

 

การผลิตพืช 8 มิ.ย. 2561
064259OC

บริษัท น้ำตาลมิตรลาว จำกัด

• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme

• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008

• มาตรฐานแคนาดา CAN/CGSB 32.310 and CAN/CGSB 32.311 โดย Canada Organic Regime (COR) และเป็นไปตามข้อตกลงความเทียบเท่ากันระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

กลุ่มผู้ผลิต/การแปรรูป 7 มิ.ย. 2561
062259OC

บจก.เพียวพลัสไพร์ม จำกัด

• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme

 

การผลิตพืช 30 พ.ค. 2561
 062859OC

Tech-Vina JSC

 • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008

• มาตรฐานแคนาดา CAN/CGSB 32.310 and CAN/CGSB 32.311 โดย Canada Organic Regime (COR) และเป็นไปตามข้อตกลงความเทียบเท่ากันระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

กลุ่มผู้ผลิต/การแปรรูป 19 พ.ค. 2561
061859OC

คุณทีฆา ตรัยนานนท์

• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 17 พ.ค. 2561
066959OC

วิสาหกิจ อุทัยธานี

 • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme  การผลิตพืช 16 พ.ค. 2561
 041757OC บริษัท โรงแป้งพรกมล จำกัด
 • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008

• มาตรฐานแคนาดา CAN/CGSB 32.310 and CAN/CGSB 32.311 โดย Canada Organic Regime (COR) และเป็นไปตามข้อตกลงความเทียบเท่ากันระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

การแปรรูป  7 พ.ค. 2561
071060OC นาย กรเทพ อมรสิทธิพิพัฒน์
 • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme ปัจจัยการผลิตเพื่อการค้า  4 พ.ค. 2561
059758OC นายธนกฤต ไทยทวี (สวนส้มไทยทวี) • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 30 เม.ย. 2561
059658OC นางสาวรื่นฤดี ขันทอง • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 30 เม.ย. 2561
056558OC นางรวงทอง พันธุ์ศรี • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 30 เม.ย. 2561
 075060OC นางสาวสิรินาฏ หาชอบ
• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme
• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008
การผลิตพืช 19 เม.ย. 2561
71960 บริษัท ไทย-นิจิ  อินดัสทรี จำกัด
• มาตรฐานแคนาดา CAN/CGSB 32.310 and CAN/CGSB 32.311 โดย Canada Organic Regime (COR) และเป็นไปตามข้อตกลงความเทียบเท่ากันระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา การแปรรูป  9 เม.ย.
063059OC บจก.ซัพพอร์ต แพค • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การแปรรูป 20 ก.พ. 2561
23052 คุณอนันต์ ชลชลวิต • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme การผลิตพืช 20 ก.พ. 2561
68659 บริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008 การแปรรูป 22 ม.ค. 2561
51157 บริษัท อินไซท์ เอเจนซี่ จำกัด • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้ IFOAM Accreditation Programme
• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ที่เทียบเท่ากับกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no.834/2007 และ 889/2008
• มาตรฐานแคนาดา CAN/CGSB 32.310 and CAN/CGSB 32.311 โดย Canada Organic Regime (COR) และเป็นไปตามข้อตกลงความเทียบเท่ากันระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
การผลิตพืช/การจัดการแปรรูปภายในฟาร์ม 5 ม.ค. 2561