ประมวลภาพการอบรม โปรแกรมที่ 1/2561

 

ผ่านพ้นกันไปแล้วสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมที่ 1/2561 “มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการขอรับรองมาตรฐาน” โดยอ้างอิงตาม “มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. (ACT Organic Standards 2016)” ซึ่งได้รับการรับรองตามระบบ IFOAM Accredited และ EU equivalent (Non-EU Agriculture)ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

การอบรมครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 41 ท่าน ซึ่งหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปที่สนใจระบบการผลิตแบบอินทรีย์ และ ต้องการขอรับรอง

กิจกรรมการอบรมประกอบด้วย การอบรมเนื้อหาภาคทฤษฎี ณ อาคารเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน กรุงเทพฯ
และการเดินทางไปศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติภาคสนามที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

สำหรับกิจกรรมการอบรมโปรแกรมต่อไป จะเป็นกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การจัดตั้งระบบกลุ่มผู้ผลิต”

หากท่านใดสนใจสมัครเข้าอบรม โปรดติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ ได้ที่เว็บไซต์นี้

หรือทางเพจเฟซบุค สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์