ประกาศ: งดการตรวจภาคสนามตั้งแต่ 24 มีนาคม – 30 เมษายน 2563

 

**หมายเหตุ: ทุก ๆ ท่าน ยังสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ในวันทำการปกติ (วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น.)

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เบอร์โทรศัพท์ 02 – 9526677, 02 – 5800934 หรือ E-mail: info@actorganic-cert.or.th