บริการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

มกท. ให้บริการตรวจรับรองการผลิตเกษตรอินทรีย์หลากหลายประเภทตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศที่เหมาะสมกับประเภทผลิตภัณฑ์ และตลาดเป้าหมายในการส่งออกของคุณ บริการด้านการตรวจรับรองของ มกท. ประกอบด้วย IFOAM ProgramEU ProgramCOR Program และ ACT-Program

การเลือกว่าจะขอรับรองมาตรฐานอะไรนั้นจะต้องพิจารณาว่า จะขายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ไปประเทศอะไร หรือผู้ซื้อน่าจะต้องการมาตรฐานใด ถ้าเป็นตลาดในประเทศไทย หรือในภูมิภาคเอเชีย (ยกเว้นญี่ปุ่น จีน เกาหลี และไต้หวัน) ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ การขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ใน โปรแกรม ACT-IFOAM ก็น่าจะเพียงพอ  แต่ถ้าจะส่งออกผลผลิตไปในยุโรป ก็จำเป็นต้องขอรับรองใน โปรแกรม ACT-EU   ผู้ประกอบการสามารถเลือกขอรับรองมาตรฐานมากกว่า 1 โปรแกรม ได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย

ดูรายละเอียดกฏระเบียบเกษตรอินทรีย์ของประเทศนำเข้าสำคัญ และระบบมาตรฐานที่แต่ละประเทศยอมรับได้ที่ [ส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์]

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจจะสมัครขอการรับรองมาตรฐาน สามารถอ่านรายละเอียดเบื้องต้นได้จาก คู่มือทั่วไปการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กับ มกท. [ดาวน์โหลด]