มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ฉบับปี 2016  
ได้รับการแก้ไขและอนุมัติครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
มกท., ACT

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์, ACT Standard, มกท.

ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก มกท. อยู่ในปัจจุบัน ท่านสามารถเริ่มปฏิบัติตามมาตรฐานใหม่ได้ในทันที
หรืออย่างช้าสุดที่จะเริ่มปฏิบัติคือ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  
สำหรับผู้ประกอบการที่มีการเปลี่ยนแปลงการขอรับรอง (เพิ่ม/เปลี่ยนสินค้าหรือสถานที่ผลิต)
หรือสมัครรับรองเป็นครั้งแรก ท่านมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานใหม่นี้โดยทันที

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ฉบับปี 2016 rev.2-2017 (ดาวน์โหลด)