ประกาศ: งดการสัมภาษณ์ผู้ที่ยื่นเอกสารสมัครงานในเดือนเมษายน 2563

หากมีคำถามและข้อสงสัยโปรดติดต่อตามที่อยู่:

บริษัท เอซีทีออร์แกนิค จำกัด เลขที่ 2 ซอยงามวงศ์วาน23 แยก 2/5 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์: 02 952 6677, 02 580 0934และ 086 892 3162
E-mail: info@actorganic-cert.or.th  เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00น.