ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของ มกท. ประจำปี 2560

>>ACT survey 2017<<

วันนี้ ถึง 20 ธันวาคม 2560 เท่านั้น

ขอเชิญ ผู้ประกอบการผู้ขอรับรองกับ มกท. ร่วมตอบ แบบสอบถามความพึงพอใจประจำปี 2560
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกับ มกท.
ข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของเราให้ดียิ่งขึ้น
ขอบคุณสำหรับความเห็นของท่าน
 This survey is intended to evaluate the inspection
and certification services provided by ACT.
The results of this survey will be used to help improve our services.
Thank you for filling in our survey.