แจ้งข่าว-Notification: ใบรับรองปลอม Fraudulent Organic Certificate

ใบรับรองมาตรฐานด้านล่างนี้ คือเอกสารที่ถูกปลอมแปลง

ชื่อบริษัท/บุคคลและรายการผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ ในเอกสารนี้เป็นข้อมูลที่ถูกปลอมแปลงขึ้น

The organic certificates below are fraudulent documents.

The name of company/person and the produces/products listed on the certificate are falsified.

*หยุดเคอร์เซอร์บนรูปภาพเพื่อหยุดสไลด์ หรือ กดคลิกขวาเพื่อเปิดรูปภาพ

*hold the cursur over image to pause the slide or click your right mouse to view the image.

[nivoslider id=”2946″]