ผู้ประกอบการ

 • 24/8/2017
  การเติบโตของเกษตรอินทรีย์นั้นมีความเป็นมาประมาณ 100 ปีที่ผ่านมา  ในยุคบุกเบิกนั้นเริ่มต้นขึ้นโดยกลุ่มคนที่มองเห็นความเชื่อมโยงระหว่าง วิถีชีวิต การกิน และการทำเกษตร  สุขภาพของเราและของโลกใบนี้ ช่วงเวลาของการเกิดขบวนการเคลื่อนไหวเกษตรอินทรีย์โลก...
 • 18/8/2017
  ผ่านพ้นกันไปแล้วเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 กับเวทีสัมมนาวิชาการ Organic Symposium 2017 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมสินค้าออร์แกนิค  Organic & Natural Expo 2017 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  ...
 • 16/2/2017
  https://www.bioc.info/search/producersearch?%40format=htmlทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ ในการตรวจสอบข้อมูลการรับรองมาตรฐานของผู้ส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์...
 • 2/12/2016
  ใบรับรองมาตรฐานด้านล่างนี้ คือเอกสารที่ถูกปลอมแปลง ชื่อบริษัท/บุคคลและรายการผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ ในเอกสารนี้เป็นข้อมูลที่ถูกปลอมแปลงขึ้น  The organic certificates below are fraudulent documents. The name of company/person and the produces...
 • 29/9/2015
  เป้าหมายหลักของการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ก็คือ การสร้างหลักประกันความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่ต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ และการช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ได้อย่างถูกต้อง (โดยสังเกตจากตรารับรองเกษตรอินทรีย์)...