ใหม่!! bioC เว็บไซท์สำหรับตรวจสอบข้อมูลการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทั่วโลก

https://www.bioc.info/search/producersearch?%40format=html

ทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ ในการตรวจสอบข้อมูลการรับรองมาตรฐานของผู้ส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ก่อนตัดสินใจซื้อ

ข้อมูลผู้ประกอบการบนเว็บไซท์ได้รับการตรวจสอบดูแลจากหน่วยงานรับรอง (certification body) โดยตรง

จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา